Seneca – Timpul

now

Apropo… 🙂

În cele din urmă, toţi sînt de acord că nici o întreprindere nu poate fi cu bine îndeplinită de către un om prea ocupat – nici elocinţa, nici studiile liberale – de vreme ce mintea, împrăştiată în mai multe direcţii, nu acceptă nimic mai în adînc, ci respinge orice îl cuprinde cu de-a sila.
Nimic nu îl preocupă mai puţin pe omul ocupat decît cum să trăiască; nimic nu se învaţă mai greu. Pentru alte arte există profesori pretutindeni şi din belşug, iar pe unele dintre acestea copiii par că le-au prins atît de deplin, încît ar putea şi ei să predea. Numai că toată viaţa trebuie să învăţăm să trăim ba chiar, lucru şi mai surprinzător, toată viaţa trebuie să învăţăm să murim.
Mulţi oameni foarte de seamă, lăsînd deoparte tot ceea ce îi împovăra, după ce au renunţat la bogăţii, funcţii şi plăceri, şi-au păstrat un singur scop, pînă la capătul vieţii: să ştie cum să trăiască; totuşi, cei mai mulţi dintre ei au plecat din viaţă mărturisind că încă nu ştiu; cu atît mai puţin ştiu ceilalţi.
Crede-mă, un om mare şi care se ridică deasupra slăbiciunilor omeneşti nu îngăduie să i se aducă nici un fel de atingere timpului său, şi de aceea viaţa îi este foarte lungă, fiindcă şi-a acordat sieşi tot timpul pe care l-a avut la dispoziţie. 
Nimic din timpul său nu a stat neglijat şi neocupat, nici o parte a lui nu s-a aflat sub stăpînirea altuia; căci, păzindu-l cu cea mai mare zgîrcenie, nu a găsit nimic vrednic de pus în schimbul timpului său. Astfel, el a avut timp destul; în schimb, cei cărora îndeletnicirile publice le-au luat mult din viaţă, în mod necesar au avut mult prea puţin. Ramîi cu bine.

Seneca.

sursa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s