Carti mai

Cu putina intarziere…dar inca mai sunt prinsa cu ghidushii…:-)

  1. Ghid de cititor feroce – bookblog
  2. Ghid de a cumpara – Paco Underhill
  3. Gografie turistica si istoria artei si arhitecturii – suport de curs – Aurel Chereches
  4. Potentialul turistic al Romaniei – suport de curs – Aurel Chereches
  5. Femeie bogata – Kim Kiyosaki
  6. K. Arta iubirii – Hong Ying

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s